StomEst s. r. o.
Adresa: Vlárska 48A; Bratislava; 831 01
Telefón: +421 2 207 50 205 alebo +421 910 718 731